window.pipedriveLeadboosterConfig = { base: 'leadbooster-chat.pipedrive.com', companyId: 11580370, playbookUuid: '22236db1-6d50-40c4-b48f-8b11262155be', version: 2, } ;(funktion () { var w = vindue if (w.LeadBooster) { console.warn('LeadBooster findes allerede') } else { w.LeadBooster = { q: [], on: function (n, h) { this.q.push({ t: 'o', n: n, h: h }) }, trigger: function (n) { this.q.push({ t: 't', n: n }) }, } } })() Absolut adresse - The Codest
Pil tilbage GÅ TILBAGE

Hvad er absolut adresse?

Absolut adresse er et begreb, der ofte bruges inden for datalogi og programmering. Det henviser til den specifikke placering af en hukommelsescelle eller lagerenhed i en computers hukommelse. Med andre ord er det den unikke numeriske værdi, der er tildelt en hukommelsesplacering i et computersystems hukommelseshierarki. Absolut adresse er også kendt som en hukommelsesadresse eller en fysisk adresse.

Når et program afvikles, henter computerens CPU instruktioner og data fra hukommelsen. For at få adgang til en bestemt instruktion eller data skal CPU'en kende dens hukommelsesadresse. Absolut adressering giver CPU'en mulighed for at lokalisere og få adgang til hukommelsesplaceringer i computerens hukommelseshierarki.

Hver hukommelsesplacering i et computersystem har en unik absolut adresse. Den absolutte adresse er et binært tal, der repræsenterer hukommelsescellens placering i computerens hukommelseshierarki. Den absolutte adresse er typisk repræsenteret i hexadecimal notation, som er nemmere for mennesker at læse og forstå.

Når et program kompileres, tildeler compileren absolutte adresser til alle instruktioner og dataelementer i programmet. Den absolutte adresse bestemmes af størrelsen og organiseringen af computerens hukommelseshierarki. Det betyder, at den absolutte adresse på en hukommelsesplacering kan være forskellig på forskellige computere eller endda på den samme computer, hvis hukommelseshierarkiet ændres.

Der findes to typer absolut adressering: direkte og indirekte. Direkte adressering bruges, når hukommelsesplaceringen angives direkte i instruktionen. Indirekte adressering bruges, når hukommelsesplaceringen angives indirekte via en pointer eller et indeks.

En fordel ved absolut adressering er, at den giver CPU'en en hurtig og effektiv måde at få adgang til hukommelsesplaceringer på. CPU'en kan hurtigt hente data og instruktioner fra hukommelsen ved at bruge den absolutte adresse. Absolut adressering har dog også nogle ulemper. En stor ulempe er, at den gør det svært at flytte programmer i hukommelsen. Hvis et program flyttes til et andet sted i hukommelsen, skal alle dets absolutte adresser opdateres.

Konklusionen er, at absolut adressering er et grundlæggende koncept inden for datalogi og programmering. Det giver CPU'en mulighed for at lokalisere og få adgang til hukommelsesplaceringer i computerens hukommelseshierarki. Absolut adressering er afgørende for, at computersystemer kan fungere effektivt, men det har også nogle begrænsninger, som programmører og systemdesignere skal tage højde for.

da_DKDanish